Katılım Şartları Nelerdir?

Work and Travel Programına katılım şartları Amerikan Hükümeti ilgili makamlarınca belirlenmiş olup, bütün sponsor kuruluşlar ve acenteler için aynı koşullardadır. Work and Travel programına katılım için gerekli şartlar :

  • 18 – 28 yaş arası olmak,
  • En azından A2-B1 seviyesinde İngilizce okuma-yazma-konuşma yetisine sahip olmak.
  • 4’lük sistemde en az 2, 100’lük sistemde en az 60 genel not ortalamasına sahip olmak
  • Örgün ve tam zamanlı üniversite öğrencisi olmak ve ikinci semester aktif olarak tez veya staj dışında ders alıyor olmak.
  • 4 yıllık üniversite okuyan bütün bölümler ve son sınıf öğrencilerinin programa katılım hakkı bulunmaktadır. Ancak son yıllarda ABD konsolosluğu tarafından üniversite son sınıf öğrencileri için daha eleyici bir yaklaşım gözlenmektedir. Bu doğrultuda mevcut kontenjanlarımınız çok az bir kısmını son sınıf öğrencileri için kullanılacaktır. Bu hususta son sınıf öğrencilerinin çok hızlı davranması ve işlemlerini erkenden bitirip kotalarımızdan faydalanmasını tavsiye ederiz.
  • Yüksek Lisans programlarında aktif öğrenci olan adaylar programa katılabilmektedir. Ancak bu adayların programa katılacakları yılın 2. Dönemi en az 9 ve üzeri kredilik ders aldıklarını (tez dışında) göstermeleri durumunda katılımlarında sakınca bulunmamaktadır.
  • Ön lisans okuyan öğrencilerin programa katılımı için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak bu öğrencilerin eğitim aldıkları bölümün dikey geçiş ile 4 yıllık fakültelere geçişinin olması gerekmektedir.  Aksi takdirde programa katılım sağlayamamaktadır. Aynı zamanda bazı konsolosların ön lisans öğrencilerine yönelik daha eleyici oldukları gözlemlenmektedir.