Amerika'da Maaşlı Staj Katılım Şartları Nelerdir?

Amerika'da maaşlı staj programına katılım için program sponsorları ve Department of State tarafından adayların sahip olması gereken kriterler bulunmaktadır. Maaşlı staj programına katılım için üniversite öğrencisi olan veya mezuniyetinin üzerinden henüz 1 yıl geçmeden programa katılacak olan adaylar için aranan kriterler için en önemli nokta eğitim gördüğü alanda programa katılım sağlıyor olmak; Mezuniyetinin üzerinden 1 yıldan fazla bir süre geçmiş ise eğitim gördüğü alanda programa katılım sağlıyor ve en az 1 yıllık iş deneyimine sahip olmak; herhangi bir lisans ya da önlisans eğitimi almamış olmamasına rağmen programa katılım sağlamak için en az 5 yıllık (60 aylık) mesleki deneyimi tamamlamış olmak şartları en başlıca kriterdir.

Amerika'da Maaşlı Staj

Maaşlı Staj USA programına katılım için katılımcılarda aranan başlıca kriterler aşağıdaki şekildedir:

  • 18 – 35 yaşları arasında olmak.
  • J1 maaşlı staj programına katılacağı alana göre en az intermediate (Orta) - Native (Akıcı) seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak..
  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde Öğrenci ya da mezun olmak. Mezuniyetinin üzerinden 12 ay ve üzeri zaman geçmiş ise aynı zamanda en az 1 yıllık mesleki deneyimi olması gerekmektedir
  • Eğer ilk okul, lise vb dereceden mevzunu ise yeterli dil seviyesine sahip adaylar 5 yıllık mesleki deneyim gösterdikleri takdirde de programa katılım sağlayabilmektedir.
  • J1 maaşlı stajı kapsamında stajyer olarak Amerika'ya gidebilmek için katılımcıların staj yapacakları bölümle ilgili bir alanda üniversite eğitimi alıyor/almış olması ya da eğitim seviyesine bakılmaksızın staj yapacağı pozisyonda 5 yıllık mesleki deneyimi bulunması gerekmektedir.

Ilgili bölümlerde üniversite eğitimi almakta olan ya da bu bölümlerden mezuniyetinin üzerinden henüz 1 yıl geçmeden programı başlayan adaylar Intern;

İlgili bölümlerden mezuniyetinin ardından en az bir yıl ve üzeri zaman geçmiş olan ya da ilgili alanlarda üniversite eğitimi almamış ancak sektörel olarak 5 yıl ve üzerinde deneyimi bulunan adaylar ise Trainee Statüsünde programa katılım sağlamaktadır.

Maaşlı staj programında, Intern veya Trainee olarak katılmanın bir birinden çalışılan pozisyon, kazanç ve programa katılım süresi olarak hiçbir farkı bulunmamaktadır. Katılan adayın niteliği doğrultusunda statü belirlenip her ikisi içinde aynı işlemler ve program organize edilmektedir.

Maaşlı staj Amerika programına Trainee olarak katılım sağlayan adayların programında intern olarak katılan adaylara göre tek farklılık, Trainee adaylarının programın son 3-4 aylık sürecinde adaylar için hazırlanan ve program süresince tam olarak neler yapıp öğreneceklerinin belirtildiği DS 7002 yani Training Plan belgesinde management skill kazanımı edineceği yani yönetim üzerine pratik öğrenimleri olacağıdır.